מחנה אימונים, בית הנבחרות בשפיים | 2020

12 בנובמבר 2020