סטטיסטיקה

תמונת-פנים אזולאי
שלומי אזולאי
18
חלוץ
6
תמונת-פנים גארסיה
לוי גרסיה
14
חלוץ
4
תמונת-פנים פלומיין
אנז'-פרדי פלומה
10
חלוץ
4
תמונת-פנים וארן
אנתוני וארן
7
חלוץ
3
תמונת-פנים קונסטנטין
שי קונסטנטין
77
הגנה
1
תמונת-פנים איינבינדר
דן איינבינדר
9
קשר
1
תמונת-פנים קונטה
אנטואן קונטה
2
הגנה
1
תמונת-פנים מוחמד
עלי מוחמד
55
קשר
1
תמונת-פנים זהבי
אור זהבי
4
הגנה
1
תמונת-פנים עדי
תמיר עדי
23
קשר
1
תמונת-פנים אדרי
שלום אדרי
19
קשר
1

תמונת-פנים מוחמד
עלי מוחמד
55
קשר
4
תמונת-פנים אזולאי
שלומי אזולאי
18
חלוץ
4
תמונת-פנים איינבינדר
דן איינבינדר
9
קשר
2
תמונת-פנים גארסיה
לוי גרסיה
14
חלוץ
2
תמונת-פנים גרצ'קין
מקסים גרצ'קין
3
הגנה
2
תמונת-פנים קונסטנטין
שי קונסטנטין
77
הגנה
1
תמונת-פנים ניצן
איתמר ניצן
1
שוער
1
תמונת-פנים קונטה
אנטואן קונטה
2
הגנה
1
תמונת-פנים וארן
אנתוני וארן
7
חלוץ
1

תמונת-פנים גארסיה
לוי גרסיה
14
חלוץ
19
תמונת-פנים אזולאי
שלומי אזולאי
18
חלוץ
17
תמונת-פנים פלומיין
אנז'-פרדי פלומה
10
חלוץ
10
תמונת-פנים קונטה
אנטואן קונטה
2
הגנה
9
תמונת-פנים וארן
אנתוני וארן
7
חלוץ
8
תמונת-פנים קונסטנטין
שי קונסטנטין
77
הגנה
4
תמונת-פנים איינבינדר
דן איינבינדר
9
קשר
3
תמונת-פנים רוטמן
לירן רוטמן
12
קשר
3
תמונת-פנים מוחמד
עלי מוחמד
55
קשר
2
תמונת-פנים אדרי
שלום אדרי
19
קשר
2
דיוגו ורדאסקה
5
הגנה
2
אורי מגבו
28
הגנה
1
תמונת-פנים קריאף
אופיר קריאף
24
קשר
1
תמונת-פנים זהבי
אור זהבי
4
הגנה
1
תמונת-פנים עדי
תמיר עדי
23
קשר
1

תמונת-פנים גארסיה
לוי גרסיה
14
חלוץ
47
תמונת-פנים אזולאי
שלומי אזולאי
18
חלוץ
33
תמונת-פנים קונטה
אנטואן קונטה
2
הגנה
24
תמונת-פנים פלומיין
אנז'-פרדי פלומה
10
חלוץ
23
תמונת-פנים קונסטנטין
שי קונסטנטין
77
הגנה
18
תמונת-פנים וארן
אנתוני וארן
7
חלוץ
15
תמונת-פנים איינבינדר
דן איינבינדר
9
קשר
14
תמונת-פנים מוחמד
עלי מוחמד
55
קשר
12
תמונת-פנים אדרי
שלום אדרי
19
קשר
10
דיוגו ורדאסקה
5
הגנה
8
תמונת-פנים זהבי
אור זהבי
4
הגנה
6
תמונת-פנים קריאף
אופיר קריאף
24
קשר
6
תמונת-פנים גרצ'קין
מקסים גרצ'קין
3
הגנה
5
תמונת-פנים עדי
תמיר עדי
23
קשר
4
תמונת-פנים רוטמן
לירן רוטמן
12
קשר
4
תמונת-פנים בן חיים
טל בן-חיים
26
הגנה
3
אורי מגבו
28
הגנה
2

תמונת-פנים מוחמד
עלי מוחמד
55
קשר
22
תמונת-פנים גארסיה
לוי גרסיה
14
חלוץ
20
תמונת-פנים אזולאי
שלומי אזולאי
18
חלוץ
18
תמונת-פנים גרצ'קין
מקסים גרצ'קין
3
הגנה
18
תמונת-פנים איינבינדר
דן איינבינדר
9
קשר
17
דיוגו ורדאסקה
5
הגנה
16
תמונת-פנים פלומיין
אנז'-פרדי פלומה
10
חלוץ
16
תמונת-פנים קונטה
אנטואן קונטה
2
הגנה
14
תמונת-פנים קונסטנטין
שי קונסטנטין
77
הגנה
11
תמונת-פנים עדי
תמיר עדי
23
קשר
11
תמונת-פנים קריאף
אופיר קריאף
24
קשר
10
אורי מגבו
28
הגנה
9
תמונת-פנים זהבי
אור זהבי
4
הגנה
9
תמונת-פנים וארן
אנתוני וארן
7
חלוץ
9
תמונת-פנים בן חיים
טל בן-חיים
26
הגנה
8
תמונת-פנים רוטמן
לירן רוטמן
12
קשר
4
תמונת-פנים אדרי
שלום אדרי
19
קשר
3
תמונת-פנים ניצן
איתמר ניצן
1
שוער
1

תמונת-פנים איינבינדר
דן איינבינדר
9
קשר
7
דיוגו ורדאסקה
5
הגנה
5
תמונת-פנים פלומיין
אנז'-פרדי פלומה
10
חלוץ
5
תמונת-פנים גארסיה
לוי גרסיה
14
חלוץ
4
תמונת-פנים קונטה
אנטואן קונטה
2
הגנה
4
תמונת-פנים מוחמד
עלי מוחמד
55
קשר
3
תמונת-פנים גרצ'קין
מקסים גרצ'קין
3
הגנה
3
תמונת-פנים קונסטנטין
שי קונסטנטין
77
הגנה
3
תמונת-פנים ניצן
איתמר ניצן
1
שוער
2
תמונת-פנים בן חיים
טל בן-חיים
26
הגנה
2
תמונת-פנים קריאף
אופיר קריאף
24
קשר
2
תמונת-פנים זהבי
אור זהבי
4
הגנה
2
תמונת-פנים אזולאי
שלומי אזולאי
18
חלוץ
2
תמונת-פנים עדי
תמיר עדי
23
קשר
2
תמונת-פנים רוטמן
לירן רוטמן
12
קשר
1
תמונת-פנים אדרי
שלום אדרי
19
קשר
1
אורי מגבו
28
הגנה
1