סטטיסטיקה

תמונת-פנים אזולאי
שלומי אזולאי
18
חלוץ
6
אלירן עטר
אלירן עטר
16
חלוץ
5
תמונת-פנים פלומיין
אנז'-פרדי פלומה
10
חלוץ
5
תמונת-פנים גארסיה
לוי גרסיה
14
חלוץ
4
פנים-ורד
עידן ורד
8
קשר
2
תמונת-פנים קונסטנטין
שי קונסטנטין
77
הגנה
2
אורי מגבו
28
הגנה
1
תמונת-פנים קריאף
אופיר קריאף
24
קשר
1
תמונת-פנים איינבינדר
דן איינבינדר
9
קשר
1
תמונת-פנים קונטה
אנטואן קונטה
2
הגנה
1
תמונת-פנים מוחמד
עלי מוחמד
55
קשר
1
תמונת-פנים זהבי
אור זהבי
4
הגנה
1
תמונת-פנים עדי
תמיר עדי
23
קשר
1
תמונת-פנים אדרי
שלום אדרי
19
קשר
1

תמונת-פנים מוחמד
עלי מוחמד
55
קשר
4
תמונת-פנים אזולאי
שלומי אזולאי
18
חלוץ
4
תמונת-פנים גרצ'קין
מקסים גרצ'קין
3
הגנה
4
חנן ממן
חנן ממן
7
קשר
3
תמונת-פנים גארסיה
לוי גרסיה
14
חלוץ
3
תמונת-פנים קונסטנטין
שי קונסטנטין
77
הגנה
2
תמונת-פנים איינבינדר
דן איינבינדר
9
קשר
2
פנים-ורד
עידן ורד
8
קשר
1
תמונת-פנים קריאף
אופיר קריאף
24
קשר
1
תמונת-פנים ניצן
איתמר ניצן
1
שוער
1
תמונת-פנים קונטה
אנטואן קונטה
2
הגנה
1
תמונת-פנים אדרי
שלום אדרי
19
קשר
1

תמונת-פנים גארסיה
לוי גרסיה
14
חלוץ
21
תמונת-פנים אזולאי
שלומי אזולאי
18
חלוץ
19
תמונת-פנים פלומיין
אנז'-פרדי פלומה
10
חלוץ
14
אלירן עטר
אלירן עטר
16
חלוץ
11
תמונת-פנים קונסטנטין
שי קונסטנטין
77
הגנה
10
חנן ממן
חנן ממן
7
קשר
9
תמונת-פנים קונטה
אנטואן קונטה
2
הגנה
9
תמונת-פנים קריאף
אופיר קריאף
24
קשר
4
תמונת-פנים איינבינדר
דן איינבינדר
9
קשר
4
פנים-ורד
עידן ורד
8
קשר
3
תמונת-פנים אדרי
שלום אדרי
19
קשר
3
תמונת-פנים רוטמן
לירן רוטמן
12
קשר
3
תמונת-פנים מוחמד
עלי מוחמד
55
קשר
3
אורי מגבו
28
הגנה
3
תמונת-פנים עדי
תמיר עדי
23
קשר
2
דיוגו ורדאסקה
5
הגנה
2
תמונת-פנים זהבי
אור זהבי
4
הגנה
1

תמונת-פנים גארסיה
לוי גרסיה
14
חלוץ
52
תמונת-פנים אזולאי
שלומי אזולאי
18
חלוץ
38
תמונת-פנים פלומיין
אנז'-פרדי פלומה
10
חלוץ
31
חנן ממן
חנן ממן
7
קשר
30
תמונת-פנים קונסטנטין
שי קונסטנטין
77
הגנה
28
תמונת-פנים קונטה
אנטואן קונטה
2
הגנה
26
אלירן עטר
אלירן עטר
16
חלוץ
24
תמונת-פנים מוחמד
עלי מוחמד
55
קשר
18
תמונת-פנים איינבינדר
דן איינבינדר
9
קשר
16
תמונת-פנים קריאף
אופיר קריאף
24
קשר
15
תמונת-פנים אדרי
שלום אדרי
19
קשר
13
דיוגו ורדאסקה
5
הגנה
9
תמונת-פנים זהבי
אור זהבי
4
הגנה
8
תמונת-פנים עדי
תמיר עדי
23
קשר
7
תמונת-פנים רוטמן
לירן רוטמן
12
קשר
6
תמונת-פנים גרצ'קין
מקסים גרצ'קין
3
הגנה
5
אורי מגבו
28
הגנה
5
פנים-ורד
עידן ורד
8
קשר
4
תמונת-פנים בן חיים
טל בן-חיים
26
הגנה
3

תמונת-פנים מוחמד
עלי מוחמד
55
קשר
34
תמונת-פנים גארסיה
לוי גרסיה
14
חלוץ
28
תמונת-פנים אזולאי
שלומי אזולאי
18
חלוץ
27
תמונת-פנים גרצ'קין
מקסים גרצ'קין
3
הגנה
26
דיוגו ורדאסקה
5
הגנה
24
תמונת-פנים פלומיין
אנז'-פרדי פלומה
10
חלוץ
22
תמונת-פנים קונטה
אנטואן קונטה
2
הגנה
22
תמונת-פנים איינבינדר
דן איינבינדר
9
קשר
19
תמונת-פנים קונסטנטין
שי קונסטנטין
77
הגנה
16
חנן ממן
חנן ממן
7
קשר
16
תמונת-פנים קריאף
אופיר קריאף
24
קשר
14
תמונת-פנים עדי
תמיר עדי
23
קשר
12
תמונת-פנים זהבי
אור זהבי
4
הגנה
12
אורי מגבו
28
הגנה
11
תמונת-פנים אדרי
שלום אדרי
19
קשר
9
תמונת-פנים רוטמן
לירן רוטמן
12
קשר
9
תמונת-פנים בן חיים
טל בן-חיים
26
הגנה
8
פנים-ורד
עידן ורד
8
קשר
5
אלירן עטר
אלירן עטר
16
חלוץ
4
תמונת-פנים ניצן
איתמר ניצן
1
שוער
2

דיוגו ורדאסקה
5
הגנה
9
תמונת-פנים איינבינדר
דן איינבינדר
9
קשר
8
תמונת-פנים פלומיין
אנז'-פרדי פלומה
10
חלוץ
8
תמונת-פנים קונטה
אנטואן קונטה
2
הגנה
6
תמונת-פנים קונסטנטין
שי קונסטנטין
77
הגנה
5
תמונת-פנים גארסיה
לוי גרסיה
14
חלוץ
5
תמונת-פנים זהבי
אור זהבי
4
הגנה
4
תמונת-פנים קריאף
אופיר קריאף
24
קשר
4
תמונת-פנים גרצ'קין
מקסים גרצ'קין
3
הגנה
4
חנן ממן
חנן ממן
7
קשר
3
תמונת-פנים ניצן
איתמר ניצן
1
שוער
3
תמונת-פנים מוחמד
עלי מוחמד
55
קשר
3
תמונת-פנים עדי
תמיר עדי
23
קשר
2
פנים-ורד
עידן ורד
8
קשר
2
תמונת-פנים רוטמן
לירן רוטמן
12
קשר
2
תמונת-פנים אזולאי
שלומי אזולאי
18
חלוץ
2
תמונת-פנים בן חיים
טל בן-חיים
26
הגנה
2
אורי מגבו
28
הגנה
1
אלירן עטר
אלירן עטר
16
חלוץ
1
תמונת-פנים אדרי
שלום אדרי
19
קשר
1