סטטיסטיקה

תמונת-פנים קינדה
גדי קינדה
15
קשר
2
תמונת-פנים עדי
תמיר עדי
23
קשר
1

תמונת-פנים אזולאי
שלומי אזולאי
18
חלוץ
1
תמונת-פנים קונטה
אנטואן קונטה
2
הגנה
1

תמונת-פנים קינדה
גדי קינדה
15
קשר
8
תמונת-פנים גארסיה
לוי גרסיה
14
חלוץ
7
תמונת-פנים קונטה
אנטואן קונטה
2
הגנה
4
תמונת-פנים אזולאי
שלומי אזולאי
18
חלוץ
2
תמונת-פנים קריאף
אופיר קריאף
24
קשר
1
תמונת-פנים פלומיין
אנז'-פרדי פלומה
10
חלוץ
1
תמונת-פנים עדי
תמיר עדי
23
קשר
1

תמונת-פנים גארסיה
לוי גרסיה
14
חלוץ
15
תמונת-פנים קינדה
גדי קינדה
15
קשר
10
תמונת-פנים קונטה
אנטואן קונטה
2
הגנה
8
תמונת-פנים פלומיין
אנז'-פרדי פלומה
10
חלוץ
7
תמונת-פנים קונסטנטין
שי קונסטנטין
77
הגנה
5
תמונת-פנים אזולאי
שלומי אזולאי
18
חלוץ
5
תמונת-פנים איינבינדר
דן איינבינדר
9
קשר
4
תמונת-פנים קריאף
אופיר קריאף
24
קשר
2
תמונת-פנים מוחמד
עלי מוחמד
55
קשר
2
תמונת-פנים גרצ'קין
מקסים גרצ'קין
3
הגנה
2
תמונת-פנים עדי
תמיר עדי
23
קשר
2
תמונת-פנים אדרי
שלום אדרי
19
קשר
2
תמונת-פנים זהבי
אור זהבי
4
הגנה
1
דיוגו ורדסקה
5
הגנה
1

תמונת-פנים גרצ'קין
מקסים גרצ'קין
3
הגנה
9
תמונת-פנים פלומיין
אנז'-פרדי פלומה
10
חלוץ
6
תמונת-פנים אזולאי
שלומי אזולאי
18
חלוץ
5
תמונת-פנים קינדה
גדי קינדה
15
קשר
5
תמונת-פנים איינבינדר
דן איינבינדר
9
קשר
4
תמונת-פנים קונטה
אנטואן קונטה
2
הגנה
4
תמונת-פנים זהבי
אור זהבי
4
הגנה
4
תמונת-פנים גארסיה
לוי גרסיה
14
חלוץ
4
תמונת-פנים עדי
תמיר עדי
23
קשר
4
תמונת-פנים קונסטנטין
שי קונסטנטין
77
הגנה
3
תמונת-פנים מוחמד
עלי מוחמד
55
קשר
3
תמונת-פנים קריאף
אופיר קריאף
24
קשר
2
אורי מגבו
77
הגנה
1
תמונת-פנים בן חיים
טל בן-חיים
26
הגנה
1
דיוגו ורדסקה
5
הגנה
1

תמונת-פנים קינדה
גדי קינדה
15
קשר
2
תמונת-פנים פלומיין
אנז'-פרדי פלומה
10
חלוץ
2
תמונת-פנים איינבינדר
דן איינבינדר
9
קשר
1
תמונת-פנים קונטה
אנטואן קונטה
2
הגנה
1
תמונת-פנים מוחמד
עלי מוחמד
55
קשר
1
תמונת-פנים גארסיה
לוי גרסיה
14
חלוץ
1
תמונת-פנים עדי
תמיר עדי
23
קשר
1
0