סטטיסטיקה

ריצ'מונד בואצ'י
22
קשר
6
ירדן שועה
7
חלוץ
6
תמיר עדי
23
קשר
5
גליאופילו האסלביינק
11
חלוץ
5
לירן רוטמן
15
קשר
4
ניב זריהן
18
קשר
2
אופיר קריאף
24
קשר
1
רועי הרמן
28
הגנה
1
דוד חוג'ה
5
הגנה
1

ירדן שועה
7
חלוץ
4
מיכאל אוחנה
10
קשר
2
לירן רוטמן
15
קשר
2
תמיר עדי
23
קשר
2
דוד דגו
16
קשר
2
ריצ'מונד בואצ'י
22
קשר
2
אורן ביטון
12
הגנה
1
אוראל דגני
4
הגנה
1
עוזיאל פרדו
17
קשר
1
מקסים גרצ'קין
3
הגנה
1
רועי הרמן
28
הגנה
1
גליאופילו האסלביינק
11
חלוץ
1

ריצ'מונד בואצ'י
22
קשר
21
ירדן שועה
7
חלוץ
16
גליאופילו האסלביינק
11
חלוץ
14
לירן רוטמן
15
קשר
13
תמיר עדי
23
קשר
11
מיכאל אוחנה
10
קשר
5
ניב זריהן
18
קשר
5
רועי הרמן
28
הגנה
4
קמסו מארה
32
קשר
3
אופיר קריאף
24
קשר
2
אורן ביטון
12
הגנה
2
אביאל זרגרי
6
קשר
2
דוד חוג'ה
5
הגנה
2
עומר לקאו
25
קשר
1
עוזיאל פרדו
17
קשר
1
דוד דגו
16
קשר
1

ריצ'מונד בואצ'י
22
קשר
48
לירן רוטמן
15
קשר
39
ירדן שועה
7
חלוץ
35
גליאופילו האסלביינק
11
חלוץ
31
תמיר עדי
23
קשר
22
מיכאל אוחנה
10
קשר
14
ניב זריהן
18
קשר
14
אופיר קריאף
24
קשר
13
אורן ביטון
12
הגנה
11
אביאל זרגרי
6
קשר
8
מקסים גרצ'קין
3
הגנה
8
רועי הרמן
28
הגנה
8
עומר לקאו
25
קשר
8
דן עזריה
8
קשר
7
עוזיאל פרדו
17
קשר
4
אוראל דגני
4
הגנה
4
קמסו מארה
32
קשר
4
דוד דגו
16
קשר
3
עמית כהן
14
הגנה
3
דוד חוג'ה
5
הגנה
2
חוסואה מחייאס
2
הגנה
1

אופיר קריאף
24
קשר
41
ירדן שועה
7
חלוץ
33
אביאל זרגרי
6
קשר
21
תמיר עדי
23
קשר
21
ניב זריהן
18
קשר
20
מקסים גרצ'קין
3
הגנה
20
לירן רוטמן
15
קשר
17
רועי הרמן
28
הגנה
17
ריצ'מונד בואצ'י
22
קשר
17
קמסו מארה
32
קשר
17
מיכאל אוחנה
10
קשר
16
אוראל דגני
4
הגנה
15
גליאופילו האסלביינק
11
חלוץ
12
עוזיאל פרדו
17
קשר
11
דוד חוג'ה
5
הגנה
11
אורן ביטון
12
הגנה
10
חוסואה מחייאס
2
הגנה
9
עומר לקאו
25
קשר
7
דן עזריה
8
קשר
5
דוד דגו
16
קשר
4
עמית כהן
14
הגנה
1

ירדן שועה
7
חלוץ
11
אופיר קריאף
24
קשר
9
תמיר עדי
23
קשר
7
לירן רוטמן
15
קשר
6
מקסים גרצ'קין
3
הגנה
6
איתמר ניצן
1
שוער
5
רועי הרמן
28
הגנה
5
אביאל זרגרי
6
קשר
5
דוד חוג'ה
5
הגנה
4
ריצ'מונד בואצ'י
22
קשר
4
גליאופילו האסלביינק
11
חלוץ
3
קמסו מארה
32
קשר
3
אוראל דגני
4
הגנה
2
עומר לקאו
25
קשר
2
עוזיאל פרדו
17
קשר
2
ניב זריהן
18
קשר
1
אורן ביטון
12
הגנה
1
חוסואה מחייאס
2
הגנה
1