לוח פעילויות

לוח פעילויות

יום ב׳ 23/09/19

16:30נערים ג'אימון קבוצה
16:30ילדים ב' צפוןאימון קבוצה
16:30ילדים ג'אימון קבוצה
16:30טרום ילדים ג'אימון קבוצה
18:00ילדים א׳אימון קבוצה
18:00ילדים א' צפוןאימון קבוצה
18:00ילדים ב׳אימון קבוצה
18:00טרום ילדים א'אימון קבוצה
19:30נועראימון קבוצה

יום ג׳ 24/09/19

16:30בית ספר לכדורגלאימון
17:30ילדים ג'אימון קבוצה
17:30טרום ילדים ב'אימון קבוצה
19:00נערים א׳אימון קבוצה
19:00נערים ב'אימון קבוצה
20:15בוגריםגמר גביע טוטו

יום ד׳ 25/09/19

16:30ילדים א' צפוןאימון קבוצה
16:30ילדים ב' צפוןאימון קבוצה
16:30טרום ילדים א'אימון קבוצה
16:30טרום ילדים ג'אימון קבוצה
18:00ילדים א׳אימון קבוצה
18:00ילדים ב׳אימון קבוצה
18:00טרום ילדים א'אימון קבוצה
18:00נערים ג'אימון קבוצה
19:30נועראימון קבוצה
19:30נערים א׳אימון קבוצה
19:30נערים ב'אימון קבוצה

יום ה׳ 26/09/19

15:00נועראימון קבוצה
16:30ילדים א' צפוןאימון קבוצה
16:30ילדים ב' צפוןאימון קבוצה
16:30טרום ילדים א'אימון קבוצה
16:30טרום ילדים ב'אימון קבוצה
18:00ילדים א׳אימון קבוצה
18:00ילדים ג'אימון קבוצה
18:00ילדים ב׳אימון קבוצה
18:00טרום ילדים א'אימון קבוצה
19:00נערים ב'אימון קבוצה
19:30נערים ג'אימון קבוצה
19:30נערים א׳אימון קבוצה

יום ו׳ 27/09/19

11:00נועראימון קבוצה

יום ש׳ 28/09/19

20:30בוגריםמחזור 5 נגד מכבי ת"א (טדי)
0