כדורים

כדורגל צהוב בית"ר ירושלים כתמים

85
כדורגל פסים בית"ר ירושלים

כדורגל מס' 5 בית"ר ירושלים (פסים שחור)

85