האקדמיה לכדורגל בית"ר ירושלים 24/25

האקדמיה לכדורגל של בית"ר ירושלים פותחת את ההרשמה לעונת 2024/25
האקדמיה מיועדת לבנים ובנות בגילאי 5-18, בכיתות גן חובה עד יב'.

האקדמיה תקנה לילדים כלים וערכים להתנהגות נאותה בחברה, תקשורת בריאה עם דגש לערכי כבוד וקבלת האחר.
מטרת האקדמיה הוא שילוב שחקנים בקבוצות מחלקת הנוער , דרך שמירה על קשר רציף בין המנהלים ומעקבים אחר התפתחות השחקן.

מעבר להגשמת החלום לשחק בבית"ר ירושלים עבור הילד, תינתן היכולת והאפשרות למנף ולהעצים כל אחד ואחת מבלי קשר ליכולותיו בפן המקצועי אלא גם במישור האישי והחברתי.

כל שחקן יקבל:
סט אימון קצר
פוטר
מעיל
גרביים
תיק וכדור
כרטיס "שחקן האקדמיה לכדורגל בית"ר ירושלים" להעצמת תחושת השייכות למועדון.

האימונים מתקיימים בימים שלישי ושישי ובמהלך העונה יתקיימו טורנירים.

פתיחת האימונים ב-3.9.24
סיום העונה בסוף חודש יוני 2025.

עלות:
3,900₪ לעונה כולל ציוד.
ניתן לשלם עד 10 תשלומים בכרטיס אשראי.
לנרשמים עד ה-15/7/24 תינתן הנחה בסך 310 ש"ח. (רישום מוקדם)

הפנינג הרשמה לאקדמיה לכדורגל

  • MM סלאש DD סלאש YYYY

אישור צילום

ידוע לי כי כחלק מהפעילות של מועדון הכדורגל מ.ח. בית"ר ירושלים (2001) בע"מ יתבצעו מפעם לפעם צילומים, הן סטילס והן וידאו (להלן: "הצילומים"), של שחקני המועדון במחלקות הנוער השונות, לצורכי תדמית, העלאת חומרי קידום לרשת ולתקשורת, פרסומים אודות המועדון וכיו"ב, והנני מצהיר בחתימתי כי הנני מאשר השתתפות השחקן בצילומים כאמור, וכי ידוע לי שהצילומים עתידיים להתפרסם בציבור הרחב ו/או באמצעי המדיה השונים. בחתימתי מטה אני ו/או מי מטעמי מוותרים בזאת על כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או קבלת זכויות ו/או קבלת תמלוגים למיניהם בעניין זה.

 

אישור כשירות:

הנני מאשר/ת זאת ומצהיר/ה כי בני/ביתי כשירים ובריאים לחלוטין וברצונו/ה לקחת חלק במבחנים מקצועיים להצטרף לפעילות במחלקת הנוער בבית"ר ירושלים. במסגרת האמור, אני מצהיר כי לא ידוע לי על פציעה/מחלה/סיבה או גורם רפואי אחר כלשהו, העלול להפריע לבני/ביתי בביצוע פעילות פיזית או אחרת.

 

 

ויתור תביעות

אני מוותר/ת בזאת על כל זכות ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד מועדון הכדורגל בית"ר ירושלים /בעליו/מאמניו ו/או עמותת הנוער בית"ר ירושלים ו/או מי מטעמה, בקשר לאמור, לרבות במקרה בו יסתבר כי הצהרתי לעיל אינה נכונה. הן הנני מוותר בחתימתי על כל זכות תביעה ו/או דרישה כנגד על כל זכות ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד מועדון הכדורגל בית"ר ירושלים /בעליו/מאמניו ו/או עמותת הנוער בית"ר ירושלים ו/או מי מטעמה, היה ויגרם לבני/ביתי נזק כלשהו, פיזי או אחר, במסגרת נטילת חלק במבחנים מקצועיים כאמור.

 

אני מודע/ת לכך שמצלמים מפעם לפעם את הפעילות ויתכן כי יעלה סרטון או תמונה לדף הפייסבוק

בחתימתי מטה הנני מצהיר כי לשחקן אין כל בעיה רפואית וכי הנו כשיר להשתתף בפעילות במחלקת הנוער 

שם פרטי החותם * :