Waze
כתובת: רח' שמואל בייט 1 בית וגן ירושלים


מתקן האימונים בית וגן משמש את בית"ר ירושלים למעלה מ-30 שנה כמגרש האימונים של הקבוצה הבוגרת ומחלקת הנוער. המתקן כולל שלושה מגרשים: מגרש סינטטי (עליון) המשמש את קבוצות מחלקת הנוער במהלך השנה ואת הקבוצה הבוגרת בימים גשומים ושני מגרשי דשא רגילים המשמשים את הקבוצה הבוגרת במרבית ימי השנה.

מלבד שלושת המגרשים, מכיל המתקן גם שני יציעי ישיבה לאוהדים. יציע אחד נמצא בחלק המזרחי של המתקן ומכיל כ-50 מקומות ישיבה, היציע השני נמצא בחלקו המערבי של המתקן ומכיל כ-250 מקומות ישיבה.

במהלך השנים 2005-2009 עבר המתקן שיפוצים שונים שכללו בין היתר הורדת גדרות בין המגרשים (והפיכתם למשטח דשא אחד גדול), גידור המתקן והקמת שער חשמלי לחניית השחקנים, הקמת המגרש הסינטטי ושיפוץ נרחב בחדרי ההלבשה.

חדרי ההלבשה שעברו שיפוץ – הורחבו וכוללים כיום חדר אסיפת, מטבח, חדר אפסנאות, חדר מנהל קבוצה, חדר מאמן קבוצה, 35 תאי לוקר לשחקנים, חדר כושר חדש, ג’קוזי, חדר טיפולים ומשרדי ההנהלה שבשנת 2009 עברו מגבעת שאול אל המתקן.

במתחם המועדון  נמצאת חנות  למכירת  מוצרי המועדון בית"ר ירושלים (חובה לתאם מראש הגעה ).
בחלקו הדרומי של המתקן, מוצבים מתקני מחלקת הנוער הכוללים חדרי הלבשה של קבוצות המחלקה, משרדי הנהלה של המחלקה וחנייה של כ-30 מקומות.

משרדי ההנהלה
בשנת 2009 הועברו משרדי המועדון מגבעת שאול אל המתחם וזאת על מנת לשמור על החיבור בין הקבוצה הבוגרת לבין ההנהלה. משרדי ההנהלה פתוחים בימים א-ה בין השעות 9:00-16:00 וממוקמים סמוך למבנה של הקבוצה הבוגרת.

טלפון משרדי ההנהלה : 02-6792000
פקס משרדי ההנהלה: 02-6515419

דוא"ל lizzy@bjerusalem.co.il