האצטדיון נחנך בשנת 1991 ונקרא על שמו של ראש העירייה שהיה אחראי על בנייתו – טדי קולק ז"ל.

אצטדיון טדי מחולק לארבעה יציעים מרכזיים: היציע המערבי המכיל את שערים 1-6, היציע הצפוני המכיל את שערים 7-10, היציע המזרחי המכיל את השערים 11-18 והיציע הדרומי המכיל את השערים 19-24.

היציע המערבי המכיל כ-6,500 מקומות נחשב ליציע בו יושבים האוהדים הוותיקים של הקבוצה לצד קהל צעיר. בתוך היציע המערבי נמצא יציע הכבוד המכיל כ-500 מקומות ישיבה. היציע הצפוני המכיל כ-8,000 מקומות ישיבה נפתח במשחקים הגדולים מושכי הקהל. ביציע המערבי בשער 1 וביציע הצפוני בשערים 9-10 ממוקם יציע הנגיש לקהל הנכים. היציע הדרומי הוא יציע חדש בטדי והוא מכיל 9400 מקומות ומשמש כיציע משפחות.

חניה – 5,000 מקומות חנייה מסביב למגרש

מערכת כריזה

לוח תוצאות אלקטרוני

שני מסכי ענק אלקטרוניים

מזנונים

תא עיתונאים (36 מקומות)

חדר תקשורת