נוהל הרשמה לעונת – 2016/17 בית ספר לכדורגל בית וגן

1. האימונים יתקיימו במהלך השבוע בימים ובשעות על פי החלטת הנהלת מחלקת הנוער.
2. עלות הפעילות לעונת 2016/17 היא 2.600 ₪. התשלום יתבצע במועד ההרשמה. התשלום בכרטיס אשראי או במזומן בלבד (לא ניתן לשלם באמצעות שיקים).
3. תשומת לבכם לרשום מטה:
א. בקשות לביטולים יטופלו רק לאחר הודעה בכתב למזכירות המחלקה.
ב. שחקן העוזב לאחר ה- 31/11/2016 אינו זכאי להחזר כספי. שחקן העוזב לפני התאריך הנ"ל יוחזרו לו כספים באופן יחסי לתקופת פעילותו, מסכום ההחזר ינוכה   סכום של 800 ₪ בגין הוצאות המחלקה.
ג. ייגבה תשלום חודשי מלא גם אם השתתפות השחקן באותו חודש הייתה חלקית.
ד. תקופת הפעילות היא: ספטמבר 2016 עד מאי 2017.
ה. השחקן לא ישותף בפעילות עד להסדרת התשלום המלא.
ו. ייתכן שמס' אימונים יבוטלו מפאת מזג האוויר, ההורים מתבקשים ליצור קשר עם המחלקה או לעקוב אחר הפרסומים באתר האינטרנט ובפייסבוק של מחלקת הנוער.
ז. בחול המועד סוכות ופסח לא מתקיימים אימונים.
ח. אנו נוהגים לקיים טורנירים ו/או ימי אימון מרוכזים במהלך חופשות החגים . ע"מ להשלים את החסר. לא יינתנו החזרים בגין ביטול אימונים. כפי שאין תוספת בגין פעילויות העשרה הנעשות על ידינו.
4. הח"מ מסכים כי במידה ולא יעמוד בתשלומים הנ"ל, תופסק פעילות השחקן לאחר מתן התראה של 7 ימים.

הצהרת ההורים
הרינו מצהירים כי :
א. אין לשחקן כל מגבלות או בעיות רפואיות המונעות ממנו מלהשתתף בכל פעילויות המחלקה בעונת 2016/17
ב. קראנו את נוהל ההרשמה שלעיל ומתחייבים למלא אחר כל הסעיפים הכלולים בו.

יאללה תתחילו להתאמן, בהצלחה.